postheadericon RECYKLOHRANÍ

.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 5 televizí, 7 monitorů a 84,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich dětí v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 5 televizí, 7 monitorů a 84,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 3,72 MWh elektřiny, 180,48 litrů ropy, m3 vody a 0,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,82 tun CO2, a produkci nebezpečných odpadů o 3,47 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Tak jako každý rok byli na naší škole oceněni nejlepší žáci (sběrači). Získali diplom z rukou starosty obce a drobný dárek.

Last Updated (Středa, 22 Květen 2019 07:23)