postheadericon Školička

V lednu jsme již po čtvrté přivítali s předškoláky z mateřské školy na hodině miniškoličky. Na lednové hodině si děti  zábavnou formou  a za pomoci interaktivní tabule procvičily dovednosti získané z předchozích školiček, naučili jsme se novou básničku o zimě, a protože už umíme docela dobře počítat, mohli jsme i soutěžit. Děti si hravou formou osvojují dovednosti potřebné pro budoucí výuku, věnujeme se rozvoji grafomotoriky, sluchového  a zrakového vnímání,  jazykové výchově a matematické představivosti . Tento měsíc čeká předškolní děti a jejich rodiče důležitá událost a sice zápis do první třídy. Zápis na naší škole proběhne ve středu  16. ledna od 13.00 do 17.00 hodin  a ve čtvrtek  17. ledna  od 13.00 do 15.00 hodin.  Věříme, že děti, které prošly naší miniškoličkou, jsou dostatečně připravené a mohou úspěšně vykročit do nového školního roku.