postheadericon Vystoupení a aukce na statku Bernard

Dne 8. června jsme ve spolupráci se statkem Bernard připravili program u příležitosti závěru dvouletého projektu, kdy žáci pravidelně navštěvovali řemeslné dílny. Děti si nejdříve ozdobily klobouček na workshopu v grafické dílně, poté předvedly rodičům dramatické a hudební vystoupení. Závěrem se konala aukce hodin. Výtěžek ve výši 1.730 Kč bude použit na nákup školních potřeb a odměn v soutěžích. V průběhu celého odpoledne byly k vidění dětské výrobky z dílen na statku Bernard, které si po skončení programu mohly děti odnést domů.

 

 

text:Lipšová, Janečkova  foto:Polák

Last Updated (Pátek, 15 Červen 2012 05:05)